თქვენს ვებ-ბრაუზერს ან არ აქვს JavaScript-ის მხარდაჭერა, ან სკრიპტების გამოყენება დაბლოკილია!

თბილისი, დ.თავხელიძის ქ. №1

(+995 32) 2 18 65 30

mc.greenmed@gmail.com

მრავალპროფილური სამედიცინო-დიაგნოსტიკური

ცენტრი

მომსახურების ღირებულება

ბიოქიმია - (ლარი)
ნატრიუმი, Na 20
კალიუმი, K 20
მაგნიუმი, Mg 20
საერთო ცილა სისხლში 35
ალბუმინი, ALB 15
შარდოვანა სისხლში/შარდში 30
შარდმჟავა სისხლში/შარდში 30
კრეატინინი სისხლში/შარდში 20
ალფა-ამილაზა სისხლში/შარდში 20
ნარჩენი აზოტი სისხლში 15
ღვიძლის ფუნქციების სინჯები (სრული) 60
საერთო ბილირუბინი - T-BIL 15
პირდაპირი ბილირუბინი - D-BIL 15
ასპარტატამინოტრანსფერაზა - AST 15
ალანინამინოტრანსფერაზა - ALT 15
გამაგლუტამინტრანსპეპტიდაზა - GGT 15
რკინა, IRON 20
ფერიტინი 30
ქლორი Cl 25

სიახლეები

ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა

კანქვეშა გრძელვადიანი ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება „ინპლანონი“