თქვენს ვებ-ბრაუზერს ან არ აქვს JavaScript-ის მხარდაჭერა, ან სკრიპტების გამოყენება დაბლოკილია!

მრავალპროფილური სამედიცინო-დიაგნოსტიკური

ცენტრი

მომსახურების ღირებულება

გინეკოლოგია - (ლარი)
ნაცხი ფლორაზე 20
PaP-ტესტი 40
საშვილოსნოსშიდა სპირალის ჩადგმა 100
საშვილოსნოსშიდა სპირალის ამოღება 50
გინეკოლოგიური პროცედურები 40
ალფა-ფეტოპროტეინი AFP 40
სამმაგი ტესტი 70
ჰორმონალური დარღვევების მკურნალობა (მენსტრუალური ციკლის დარღვევა) 50
კლიმაქტერული სინდრომის მკურნალობა 50

სიახლეები

ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა