თქვენს ვებ-ბრაუზერს ან არ აქვს JavaScript-ის მხარდაჭერა, ან სკრიპტების გამოყენება დაბლოკილია!

თბილისი, დ.თავხელიძის ქ. №1

(+995 32) 2 18 65 30

mc.greenmed@gmail.com

მრავალპროფილური სამედიცინო-დიაგნოსტიკური

ცენტრი

მომსახურების ღირებულება

დიაბეტის კვლევა - (ლარი)
გლუკოზა, GLUC (ერთი კომპ.) 10
გლუკოზა, GLUC (ორი კომპ.) 20
გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, HbAIc 35
გლუკოზოტოლერანტობის ტესტი 40
C - პეპტიდი, C-Peptide 35
ინსულინი - Insuline 35
ჰომა 2 ინდექსი 40
გლუკოზის განსაზღვრა 24 საათიან შარდში 15
მიკროალბუმინის განსაზღვრა შარდში 30

სიახლეები

ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა

კანქვეშა გრძელვადიანი ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალება „ინპლანონი“